I. Гаранцията на Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце (което настъпи първо). Периодът, за който гаранцията ще покрие възникването на възможни производствени дефекти (авария/несъвършенства) е 7г и/или 150 000км* (което настъпи първо). При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрие вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.

II. Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в неограничаващ списък:

1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.

2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.

3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

1. Инциденти при транспортиране на автомобила.

2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила

3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка

4. Инциденти, неправилна употреба, злопутреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.

5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.

6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.

7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.

8. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила. Всички допълнителни разходи по паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи не се покриват от гаранцията.

9. Не се покриват по гаранция проблеми свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото, използвани добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания вследствие това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства не се покриват от гаранцията.

10. Коли с увредени показатели за изминат пробег, несъответсващ такъв спрямо сервизната история или манипулиран, имат невалидна гаранция. Ако поради естеството на проблема е невъзможно да бъде отчетен пробега на автомобила, то той ще бъде изчислен като 200км на ден от датата на първа регистрация или последно известен и потвърден пробег.

11. Части достигнали края на своя полезен живот.

Гаранция против корозия на каросерията и покритието на боята е 12 месеца.

12. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

12.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

12.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

12.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

12.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

Гаранционните условия за автомобили, използвани за специфични комерсиални цели, като таксиметрови превози, под наем (Rent a car), полиция, пожарна, линейки, аварийни служби и други специализирани сфери, са намалени спрямо стандартните гаранционни условия за леки автомобили. Гаранционният период за такива автомобили е 2 години или 100,000 километра.

За всички останали компоненти, които са изброени в таблицата с гаранционни компоненти, гаранцията се намалява на половина от стандартния гаранционен срок.

Детайлна информация за покритието по компоненти може да откриете на https://chinamotor.bg/warranty/

7 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Важно! – При монтаж на газова уредба, гаранцията на съотносимите агрегати се редуцира на 3 г/100 000 км.

Задължително се описват изискванията за газова уредба, като клиента сам се ангажира с монтажа:

Да е в сертифициран сервиз

Да не е течна фаза

Да се слагат специални свещи за газ

Да има омасляване на клапаните

Да се съкрати интервала на техническо обслужване – задължително на всеки 10 000 км и/или 6 м.

При възникването на авария в някоя от системите, засегнати от монтажа на АГУ, е възможно непризнаването на гаранционна претенция поради извършената интервенция.

*След монтиране на газова уредба на автомобила е задължително собственикът на автомобила да уведоми съответното представителство на Dong Feng и да организира извършване на преглед в оторизиран сервиз в рамките на един месец от монтирането на газовата уредба.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка

I. Гаранцията на Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце (което настъпи първо). Периодът, за който гаранцията ще покрие възникването на възможни производствени дефекти (авария/несъвършенства) е 7г и/или 150 000км* (което настъпи първо). При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрие вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.

II. Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в неограничаващ списък:

1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.

2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.

3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

1. Инциденти при транспортиране на автомобила.

2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила

3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка

4. Инциденти, неправилна употреба, злопутреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.

5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.

6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.

7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.

8. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила. Всички допълнителни разходи по паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи не се покриват от гаранцията.

9. Не се покриват по гаранция проблеми свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото, използвани добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания вследствие това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства не се покриват от гаранцията.

10. Коли с увредени показатели за изминат пробег, несъответсващ такъв спрямо сервизната история или манипулиран, имат невалидна гаранция. Ако поради естеството на проблема е невъзможно да бъде отчетен пробега на автомобила, то той ще бъде изчислен като 200км на ден от датата на първа регистрация или последно известен и потвърден пробег.

11. Части достигнали края на своя полезен живот.

Гаранция против корозия на каросерията и покритието на боята е 12 месеца.

12. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

12.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

12.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

12.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

12.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

Гаранционните условия за автомобили, използвани за специфични комерсиални цели, като таксиметрови превози, под наем (Rent a car), полиция, пожарна, линейки, аварийни служби и други специализирани сфери, са намалени спрямо стандартните гаранционни условия за леки автомобили. Гаранционният период за такива автомобили е 2 години или 100,000 километра.

За всички останали компоненти, които са изброени в таблицата с гаранционни компоненти, гаранцията се намалява на половина от стандартния гаранционен срок.

Детайлна информация за покритието по компоненти може да откриете на https://chinamotor.bg/warranty/

7 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Важно! – При монтаж на газова уредба, гаранцията на съотносимите агрегати се редуцира на 3 г/100 000 км.

Задължително се описват изискванията за газова уредба, като клиента сам се ангажира с монтажа:

Да е в сертифициран сервиз

Да не е течна фаза

Да се слагат специални свещи за газ

Да има омасляване на клапаните

Да се съкрати интервала на техническо обслужване – задължително на всеки 10 000 км и/или 6 м.

При възникването на авария в някоя от системите, засегнати от монтажа на АГУ, е възможно непризнаването на гаранционна претенция поради извършената интервенция.

*След монтиране на газова уредба на автомобила е задължително собственикът на автомобила да уведоми съответното представителство на Dong Feng и да организира извършване на преглед в оторизиран сервиз в рамките на един месец от монтирането на газовата уредба.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка

I. Гаранцията на Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце (което настъпи първо). Периодът, за който гаранцията ще покрие възникването на възможни производствени дефекти (авария/несъвършенства) е 7г и/или 150 000км* (което настъпи първо). При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрие вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.

II. Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в неограничаващ списък:

1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.

2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.

3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

1. Инциденти при транспортиране на автомобила.

2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила

3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка

4. Инциденти, неправилна употреба, злопутреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.

5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.

6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.

7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.

8. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила. Всички допълнителни разходи по паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи не се покриват от гаранцията.

9. Не се покриват по гаранция проблеми свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото, използвани добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания вследствие това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства не се покриват от гаранцията.

10. Коли с увредени показатели за изминат пробег, несъответсващ такъв спрямо сервизната история или манипулиран, имат невалидна гаранция. Ако поради естеството на проблема е невъзможно да бъде отчетен пробега на автомобила, то той ще бъде изчислен като 200км на ден от датата на първа регистрация или последно известен и потвърден пробег.

11. Части достигнали края на своя полезен живот.

Гаранция против корозия на каросерията и покритието на боята е 12 месеца.

12. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

12.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

12.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

12.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

12.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

Гаранционните условия за автомобили, използвани за специфични комерсиални цели, като таксиметрови превози, под наем (Rent a car), полиция, пожарна, линейки, аварийни служби и други специализирани сфери, са намалени спрямо стандартните гаранционни условия за леки автомобили. Гаранционният период за такива автомобили е 2 години или 100,000 километра.

За всички останали компоненти, които са изброени в таблицата с гаранционни компоненти, гаранцията се намалява на половина от стандартния гаранционен срок.

Детайлна информация за покритието по компоненти може да откриете на https://chinamotor.bg/warranty/

7 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Важно! – При монтаж на газова уредба, гаранцията на съотносимите агрегати се редуцира на 3 г/100 000 км.

Задължително се описват изискванията за газова уредба, като клиента сам се ангажира с монтажа:

Да е в сертифициран сервиз

Да не е течна фаза

Да се слагат специални свещи за газ

Да има омасляване на клапаните

Да се съкрати интервала на техническо обслужване – задължително на всеки 10 000 км и/или 6 м.

При възникването на авария в някоя от системите, засегнати от монтажа на АГУ, е възможно непризнаването на гаранционна претенция поради извършената интервенция.

*След монтиране на газова уредба на автомобила е задължително собственикът на автомобила да уведоми съответното представителство на Dong Feng и да организира извършване на преглед в оторизиран сервиз в рамките на един месец от монтирането на газовата уредба.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка

I. Гаранцията на Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце (което настъпи първо). Периодът, за който гаранцията ще покрие възникването на възможни производствени дефекти (авария/несъвършенства) е 8г и/или 150 000км* (което настъпи първо). При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрие вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.

II. Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в неограничаващ списък:

1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.

2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.

3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

1. Инциденти при транспортиране на автомобила.

2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила.

3. При дефектна или неправилна работа на станция за зареждане.

4. Токов удар.

5. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка

6. Инциденти, неправилна употреба, злопутреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.

7. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.

8. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.

9. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.

10. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила. Всички допълнителни разходи по паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи не се покриват от гаранцията.

11. Не се покриват по гаранция проблеми свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото, използвани добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания вследствие това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства не се покриват от гаранцията.

12. Коли с увредени показатели за изминат пробег, несъответсващ такъв спрямо сервизната история или манипулиран, имат невалидна гаранция. Ако поради естеството на проблема е невъзможно да бъде отчетен пробега на автомобила, то той ще бъде изчислен като 200км на ден от датата на първа регистрация или последно известен и потвърден пробег.

Гаранция против корозия на каросерията и покритието на боята е 12 месеца.

13. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

13.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

13.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

13.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

13.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

8 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка

I. Гаранцията на Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце (което настъпи първо). Периодът, за който гаранцията ще покрие възникването на възможни производствени дефекти (авария/несъвършенства) е с неограничен пробег за период 2г. При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрие вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.

II. Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в неограничаващ списък:

1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.

2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.

3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

1. Инциденти при транспортиране на автомобила.

2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила

3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка

4. Инциденти, неправилна употреба, злопутреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.

5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.

6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.

7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.

8. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила. Всички допълнителни разходи по паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи не се покриват от гаранцията.

9. Не се покриват по гаранция проблеми свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото, използвани добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания вследствие това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства не се покриват от гаранцията.

10. Коли с увредени показатели за изминат пробег, несъответсващ такъв спрямо сервизната история или манипулиран, имат невалидна гаранция. Ако поради естеството на проблема е невъзможно да бъде отчетен пробега на автомобила, то той ще бъде изчислен като 200км на ден от датата на първа регистрация или последно известен и потвърден пробег.

11. Части достигнали края на своя полезен живот.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка
 1. Гаранцията за Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце – това, което настъпи първо. Периодът, през който гаранцията ще покрива възможни производствени дефекти (аварии/несъвършенства), е 7 години или 150,000 километра – това, което настъпи първо. При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрива вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.
 2. Изключения от гаранцията:

Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в следния неограничаващ списък:

 1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.
 2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.
 3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

 1. Инциденти при транспортиране на автомобила.
 2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила.
 3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка.
 4. Инциденти, неправилна употреба, злопотреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.
 5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.
 6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.
 7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.
 8. Ремонти извършени извън оторизираната дилърска и сервизна мрежа
 9. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила.
 10. Допълнителни разходи несъобразени с гаранцията: Всички допълнителни разходи, включително такива като паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи, не се покриват от гаранцията.
 11. Проблеми свързани с гориво и несъответстващ пробег: Гаранцията не покрива проблеми, свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото и използването на добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания, вследствие на това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания, предизвикани от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства, също не се покриват от гаранцията.
 1. Части достигнали края на своя полезен живот: Гаранцията не покрива части, които са достигнали края на своя полезен живот.
 2. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

13.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

13.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

13.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

13.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

Гаранционните условия за автомобили, използвани за специфични комерсиални цели, като таксиметрови превози, под наем (Rent a car), полиция, пожарна, линейки, аварийни служби и други специализирани сфери, са намалени спрямо стандартните гаранционни условия за леки автомобили. Гаранционният период за такива автомобили е 2 години или 100,000 километра.

За всички останали компоненти, които са изброени в таблицата с гаранционни компоненти, гаранцията се намалява на половина от стандартния гаранционен срок.

Детайлна информация за покритието по компоненти може да откриете на https://chinamotor.bg/warranty/

7 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Важно! – При монтаж на газова уредба, гаранцията на съотносимите агрегати се редуцира на 3 г/100 000 км.

Задължително се описват изискванията за газова уредба, като клиента сам се ангажира с монтажа:

 • Да е в сертифициран сервиз
 • Да не е течна фаза
 • Да се слагат специални свещи за газ
 • Да има омасляване на клапаните
 • Да се съкрати интервала на техническо обслужване – задължително на всеки 10 000 км и/или 6 м.

При възникването на авария в някоя от системите, засегнати от монтажа на АГУ, е възможно непризнаването на гаранционна претенция поради извършената интервенция.

*След монтиране на газова уредба на автомобила е задължително собственикът на автомобила да уведоми съответното представителство на Dong Feng и да организира извършване на преглед в оторизиран сервиз в рамките на един месец от монтирането на газовата уредба.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка
 1. Гаранцията за Вашия автомобил започва от деня на регистрирането или предаването му във Вашите ръце – това, което настъпи първо. Периодът, през който гаранцията ще покрива възможни производствени дефекти (аварии/несъвършенства), е 7 години или 150,000 километра – това, което настъпи първо. При настъпването на нередност във Вашия автомобил в гаранционния срок, гаранцията ще покрива вместо Вас изцяло разходите за труд и материали по отстраняването ѝ.
 2. Изключения от гаранцията:

Въпреки че гаранцията обхваща компонентите от броня до броня, съществуват някои елементи, които не се покриват гаранционно, изброени в следния неограничаващ списък:

 1. Светлинни крушки, всички покрития в интериора като мокети, тапицерии, стелки, пластмасови покрития, инструменти и аксесоари, придружаващи автомобила, инжектори, жила, спирачни дискове (барабани) и накладки, маркучи, тръбопроводи, гуми, предпазители, чистачки, свещи, батерии. Доливането вследствие нормална консумация на лубриканти, масло, греси, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, фреон вследствие нормалното експлоатиране на автомобила.
 2. Масла, течности, ремъци, филтри и консумативи, които са част от периодичната поддръжка на автомобила.
 3. Всички стъкла.

III. Условия, при които гаранцията не е приложима:

 1. Инциденти при транспортиране на автомобила.
 2. Неправилна поддръжка и стопанисване на автомобила.
 3. Предпродажбена проверка и рутинна поддръжка.
 4. Инциденти, неправилна употреба, злопотреба – увреждания и проблеми, вследствие на пътнотранспортни произшествия, неправилна употреба, неглижираност, тестове за изпитания, състезания, неправилно съхранение не са обект на гаранция.
 5. Модификации и интервенции – увреждания, причинени вследствие на извършени неоторизирани модификации, интервенции и промени не се покриват по гаранция.
 6. Некоректна поддръжка – компоненти и труд, част от планираната поддръжка на автомобила не се покриват по гаранция – масла, филтри, свещи, ремъци и др. консумативи. Също така не се покриват по гаранция регулировки, напасвания, почистване, калиброване, промиване, само инспекции, доливане на течности. Износване и скъсване следствие експлоатацията на автомобила не се покрива по гаранция също.
 7. Неоригинални части – Изпозлването на неоригинални части и аксесоари не се покриват по гаранция. Евентуални последващи проблеми и щети, причинени от неоригинални части също не се покриват гаранционно.
 8. Ремонти извършени извън оторизираната дилърска и сервизна мрежа
 9. Непреки разходи – гаранцията възстановява разходите само и единствено по резервните части и труда, необходим за отремонтирането на автомобила.
 10. Допълнителни разходи несъобразени с гаранцията: Всички допълнителни разходи, включително такива като паркинг на автомобила, репатриране, пътни такси, телефонни такси, хотели, билети за транспорт, кола под наем, пропуснати ползи и време, както и всички останали непреки разходи, не се покриват от гаранцията.
 11. Проблеми свързани с гориво и несъответстващ пробег: Гаранцията не покрива проблеми, свързани с грешно гориво, лошо качество на горивото и използването на добавки за гориво. Ненавременното отстраняване на дефекти и проблеми, както и евентуални допълнителни увреждания, вследствие на това, не се покриват по гаранция. Проблеми и увреждания, предизвикани от инциденти, катастрофи, кражба, бунтове, протести, вандализъм, природни стихии, пожар и други форс мажорни обстоятелства, също не се покриват от гаранцията.
 1. Части достигнали края на своя полезен живот: Гаранцията не покрива части, които са достигнали края на своя полезен живот.
 2. Гаранцията на каросерията и покритието на боята не се покрива в

следните ситуации и условия:

13.1 Механични увреждания: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от механични увреждания на каросерията, като удари, наранявания или други повреди.

13.2 Небрежност или лошо поддържане: Ако собственикът на автомобила не поддържа и не грижи за каросерията съгласно указанията на производителя или не извършва необходимата поддръжка, гаранцията може да стане невалидна.

13.3 Модификации и промени: Ако автомобилът е претърпял модификации или промени в каросерията след покупката, които не са били одобрени от производителя, гаранцията може да бъде засегната.

13.4 Агресивни условия на околната среда: Гаранцията не покрива корозия, която е резултат от агресивни условия на околната среда, като излагане на автомобила на силни химикали, сол, кисели дъждове или други агресивни фактори, както и използването на автомобила на агресивни терени.

* Изключени са и случаите на корозия, предизвикани от умишлени или неправомерни действия.

Гаранционните условия за автомобили, използвани за специфични комерсиални цели, като таксиметрови превози, под наем (Rent a car), полиция, пожарна, линейки, аварийни служби и други специализирани сфери, са намалени спрямо стандартните гаранционни условия за леки автомобили. Гаранционният период за такива автомобили е 2 години или 100,000 километра.

За всички останали компоненти, които са изброени в таблицата с гаранционни компоненти, гаранцията се намалява на половина от стандартния гаранционен срок.

Детайлна информация за покритието по компоненти може да откриете на https://chinamotor.bg/warranty/

7 години или 150,000 километра е покритието на определени компоненти. Съществуват компоненти, чието покритие е редуцирано поради естеството им и експлоатацията, на която са подложени.

Гаранцията важи само на територията на Република България.

Важно! – При монтаж на газова уредба, гаранцията на съотносимите агрегати се редуцира на 3 г/100 000 км.

Задължително се описват изискванията за газова уредба, като клиента сам се ангажира с монтажа:

 • Да е в сертифициран сервиз
 • Да не е течна фаза
 • Да се слагат специални свещи за газ
 • Да има омасляване на клапаните
 • Да се съкрати интервала на техническо обслужване – задължително на всеки 10 000 км и/или 6 м.

При възникването на авария в някоя от системите, засегнати от монтажа на АГУ, е възможно непризнаването на гаранционна претенция поради извършената интервенция.

*След монтиране на газова уредба на автомобила е задължително собственикът на автомобила да уведоми съответното представителство на Dong Feng и да организира извършване на преглед в оторизиран сервиз в рамките на един месец от монтирането на газовата уредба.

Вижте подробна информация


Планирана сервизна поддръжка