Ползите от закупуване срещу лизинг на нова кола: Как да изберете най-добрия вариант за вас?

Изправени пред избора между закупуването и лизинг за нов автомобил, много хора се чудят кое е най-изгодното решение. С набор от опции, които пазарът предлага, те със сигурност се нуждаят от ясна и точна информация, за да вземат премерено решение. Затова като приятел, който иска да помогне, ще разгледаме плюсовете и минусите на двете възможности.

При закупуването на кола, вие сте пълноправният собственик от самото начало. Това означава пълна свобода за препродажба, модификации по автомобила по ваш вкус и без ограничения по километраж. Оставете настрана мисълта за месечни вноски след като кредитът бъде погасен. Звучи вълнуващо, нали?

Въпреки това, лизингът предлага своите удобства. Той може да ви осигури нов автомобил със сравнително ниска начална вноска и по-ниски месечни вноски, в сравнение с покупката на автомобил на кредит. Това може да се окаже добър вариант за тези, които предпочитат да сменят колите си често или на всеки няколко години да имат последен модел на пазара без да се притесняват за продажбата на стария автомобил. А как стоят нещата с вашите предпочитания?

Основни концепции на лизинга и покупката

Опциите за придобиване на нова кола чрез лизинг или покупка имат своите уникални характеристики и предимства. Разбирането на тези основни концепции е важно за вземането на информирано решение.

Дефиниция на лизинг и покупка

Лизинг на автомобил представлява дългосрочен наем, при който крайният потребител плаща месечна наемна вноска за използване на автомобила. В края на договора, имате възможност да изкупите колата или да я върнете на лизингодателя. При покупка, от друга страна, плащате цялата сума или започвате кредит, след което превозното средство става ваша собственост веднага.

 • Финансов лизинг: Този тип лизинг позволява на лизингополучателя да стане собственик на автомобила след изплащането на всички вноски и евентуално последваща закупувана цена.
 • Оперативен лизинг: При оперативния лизинг, автомобилът остава собственост на лизингодателя, а клиентът го ползва за определен период от време при фиксиран месечен наем.

Видове лизинг

Лизингът може да се раздели на два главни типа: финансов и оперативен.

 1. Финансов лизинг:
  • Този вид лизинг често включва опция за закупуване на автомобила в края на лизинговия период.
  • Месечните вноски се калкулират въз основа на цялата стойност на автомобила.
 2. Оперативен лизинг:
  • При този вид лизинг, ползвате автомобила за определено време без опция за закупуване.
  • Включва поддръжка и евентуални ремонти в периода на лизинга, което може да намали допълнителните разходи за клиента.

Финансови аспекти

Изборът между закупуване и лизинг на нова кола често зависи от финансовите условия и предпочитанията на купувача. Този раздел разглежда ключовите финансови аспекти, свързани с месечните плащания, началните и крайните разходи, както и възможните данъчни облекчения.

Сравнение на месечните плащания

При лизинга, месечната вноска обикновено е по-ниска в сравнение с кредитните плащания при покупка на кола, тъй като клиентът плаща за използването на автомобила, а не за цялата му стойност. Лизингодателят добавя ДДС към вноските.

Покупка (кредит) Лизинг
Висока вноска Ниска вноска
Отражение на цялата стойност на колата Отражение само на износването

Първоначални и крайни разходи

При закупуване на кола, първоначалната вноска често е значителна част от общата цена, докато при лизинга тя може да бъде по-малка. В края на лизинговия период има опция за откупуване на автомобила при определени изгодни условия.

 • Първоначална вноска при покупка: обикновено 20-30% от стойността на автомобила
 • Първоначална вноска при лизинг: понякога е приблизително 10%

Данъчни и счетоводни облекчения

Компаниите могат да ползват лизинга за данъчни облекчения, тъй като месечните вноски се отчитат като разход, което може да намали облагаемата печалба. При покупка, данъчните облекчения се постигат чрез амортизация на стойността на автомобила.

 • Лизинг: месечните плащания се отразяват като разход в счетоводството
 • Покупка: амортизация на актива за сметка на данъчни отстъпки

Правен аспект и собственост

При избор между закупуване и лизинг на автомобил, е важно да се разберат правните нюанси свързани с двата процеса. Как стои въпросът с правата и задълженията? Кой накрая остава с ключовете?

Права и задължения по договора

Когато става въпрос за лизинг, лизингополучателят подписва договор за лизинг, като поема набор от задължения сочени в договора. Обикновено включват периодични плащания, поддръжка на автомобила и ограничения за употребата му.

 • Права:
  • Използване на автомобила през периода на лизинга.
  • Понякога възможност за откупуване на автомобила след изтичане на лизинговия период.
 • Задължения:
  • Месечни лизингови вноски.
  • Поддръжка и ремонти според условията на договора.
  • Застраховки и данъци асоциирани с автомобила.

Трансфер на собственост

Собствеността на автомобила е основна разлика между покупка и лизинг. При закупуване, купувачът незабавно става собственик на автомобила. При лизинг, собствеността остава за лизингодателя до пълното изплащане на уговорената цена, ако това е предвидено.

 • Закупуване:
  • Купувачът получава пълна собственост веднага след покупката.
  • Право да продава, препродава или модифицира автомобила.
 • Лизинг:
  • Собствеността остава при лизингодателя през целия срок.
  • Възможност за прехвърляне на собствеността след изплащане на уговорената сума или по други условия договорени в договора.

Застраховане и рискове

Изборът между закупуване и лизинг на нова кола носи различни аспекти на застраховането и управлението на риска. Важно е да се разгледат спецификите на КАСКО застраховката и стратегиите за минимизиране на риска при лизинг.

Какво покрива КАСКО?

КАСКО застраховката предоставя широко покритие за вашето превозно средство. Тя обикновено включва:

 • Защита от пътно-транспортни произшествия
 • Защита от природни бедствия
 • Пожар
 • Кражба или вандализъм

Сключването на КАСКО застраховка дава спокойствие, че при непредвидени обстоятелства, финансовите последствия ще бъдат минимизирани.

Управление на риска при лизинг

При избора на лизинг като опция за притежание на нов автомобил се открояват конкретни рискове:

 1. Губене на капитал при инциденти, когато автомобилът е тотална загуба.
 2. Застрахователни изисквания от лизингодателя—понякога по-високи от стандартните.

За да се управляват тези рискове, се препоръчва:

 • Внимателно прочитане на договора за лизинг и застрахователните условия.
 • Поддържане на високи стандарти на шофиране, за да се избегнат инциденти.

Ползи и ограничения

Изборът между лизинг и покупка на нова кола има своите специфични предимства и ограничения, които трябва да се вземат под внимание. Множеството фактори, включително финансови, оперативни и лични преференции, са решаващи за крайното решение.

Ползи от лизинга

При лизинга на нова кола клиентът има възможност да използва актуален модел за определен период, без да носи отговорностите, свързани с притежанието. Следните точки обясняват предимствата детайлно:

 • Нисък първоначален внос: Често първоначалният внос при лизинг е по-малък в сравнение с покупката, като това може да бъде особено привлекателно за хората с ограничен бюджет.
 • Фиксирани месечни вноски: Лизинговите вноски са фиксирани, което улеснява бюджетирането и финансовото планиране.

Ползи от закупуването

Покупката на нова кола е инвестиция, която може да донесе дългосрочни ползи и свобода на собственика. Ето някои от тях:

 • Собственост: Едно от най-големите предимства е, че след като кредитът е изплатен, клиентът става пълен собственик на автомобила.
 • Липса на ограничения за пробега: Собствениците не трябва да се притесняват за евентуални такси за превишен пробег, които често са част от лизинговите договори.

Ограничения и неустойки

Тук са разгледани ограниченията и евентуалните допълнителни разходи свързани както с лизинга, така и с покупката на кола:

 • Лизинг: При лизинга, неустойките за превишение на уговорения пробег могат да бъдат значителни. Съществуват и ограничения свързани с модификациите на автомобила.
 • Покупка: Голям недостатък на покупката може да бъде голямата депрециация на автомобила в началните години, както и по-високите начални разходи.

Практически съвети при избора

При покупка или лизинг на автомобил, важно е правилно да се оценят финансовите възможности и условията на предложенията. Точният избор зависи от личните финанси, внимателното прочитане на договорите с лизинговата компания и преценка на предложенията.

Избор според личните финанси

Когато става въпрос за закупуването на нов автомобил, първата стъпка е да се оценят внимателно личните финанси. Дали разполагате с нужната сума или ще се насочите към кредит за автомобил? Вземете предвид следните аспекти:

 • Месечен бюджет: Има ли достатъчно пространство за плащане на месечни вноски?
 • Първоначална вноска: Колко средства може да отделите наведнъж?
 • Осъзнаване на дългосрочни ангажименти: Ще успеете ли да поемете постоянни плащания за избрания период?

Проверки и уговорки с лизинговата компания

Винаги проучвайте условията на различните лизингови компании детайлно. Ето няколко важни момента за обсъждане:

 • Годишен процент на разходите (ГПР): Какъв е годишният процент на разходите за автомобила?
 • Договорни условия: Има ли скрити такси или условия, които могат да оскъпят сделката?
 • Опции за предсрочно погасяване: Какви са условията ако решите да върнете автомобила по-рано или закупите превозното средство?

Индивидуално преценяване на предложенията

Оценката на предложенията от банки и лизингови компании трябва да се прави на базата на вашите лични нужди. Ключови въпроси за размисъл са:

 • Вида на автомобила: Отговаря ли автомобилът на скоростния ви ритъм на живот?
 • Времетраене на лизинговия договор: Какво време планирате да използвате автомобила?
 • Цената на автомобила: Можете ли да намерите подобен автомобил при друга банка или лизингова компания на по-изгодни условия?

Разглеждайте предложенията на лизинговата компания задълбочено и не се колебайте да поискате пояснение за всяка неяснота. Помнете, че вие сте клиентът и неговите изисквания и удовлетвореност са на първо място.

Заключение

При избора между закупуване и лизинг на нов автомобил, всеки потребител стои пред важно финансово решение. Особено важно е да се преценят предложенията на банките, като например Банка ДСК, които предлагат разнообразни опции за потребителски кредит и лизинг.

 • Лизинг:
  • Месечните вноски често са по-ниски в сравнение с кредита.
  • Възможност за обновяване на автомобила след изтичане на договора.
  • Данъчни облекчения за бизнес клиенти.
 • Кредит:
  • Собственост върху автомобила след изплащането на кредита.
  • Липса на ограничения за пробег и модификации.
  • Възможни промоционални лихви и условия от финансови институции.

Докато лизингът може да бъде привлекателен за хората, търсещи по-малко дългосрочен ангажимент и по-ниски начални разходи, кредитът е предпочитан за тези, които желаят да бъдат изцяло собственици на колата си.

В крайна сметка, важно е клиентите да разгледат своите финансови възможности, да преценят предложенията на банките и да изберат най-подходящия за тях вариант. Получаването на персонализирана консултация от финансови специалисти би могло да бъде от полза за вземането на информирано решение.