Знаете ли колко гориво консумира вашият автомобил на 100 км? Това е ключов показател за ефективността и икономичността на всяко превозно средство. Освен че влияе на разходите ви за гориво, средният разход е и един от основните критерии при избора на нов автомобил. Ето как лесно можете сами да го изчислите.

Необходими данни

За да определите средния разход на гориво, ви трябват следните данни:

 • Начален и краен пробег между две пълни зареждания на резервоара
 • Количеството гориво, заредено при второто зареждане

Стъпки за изчисление

 1. При първото зареждане напълнете резервоара догоре и запишете показанието на километража или нулирайте дневния брояч.
 1. Карайте нормално до следващото зареждане, като се стремите да изминете поне няколкостотин километра за по-точен резултат.
 1. Заредете отново догоре и си запишете зареденото количество гориво в литри, както и крайния пробег или показанието на дневния брояч.
 1. Изчислете изминатото разстояние, като извадите началния от крайния пробег.
 1. Разделете изминатите километри на заредените литри гориво. Така получавате средния разход в км/л.
 1. За да изразите средния разход в л/100км, разделете 100 на получения резултат от стъпка 5.

Формули

 • Среден разход [км/л] = Изминато разстояние [км] / Заредено гориво [л]
 • Среден разход [л/100км] = 100 / Среден разход [км/л]

Примерно изчисление

Да кажем, че сте изминали 650 км между две зареждания и при второто сте заредили 56 л гориво.

Среден разход = 650 км / 56 л = 11.6 км/л

За да го изразим в л/100км:

Среден разход = 100 / 11.6 км/л = 8.6 л/100км

Съвети за по-точен резултат

 • Използвайте данни от по-дълъг период и повече километри – поне 1000-2000 км
 • Зареждайте винаги до едно и също ниво на резервоара (за препоръчване е догоре)
 • Карайте при нормални, разнообразни условия – в града и на път, с климатик и без
 • Повтаряйте изчислението през различни сезони

Имайте предвид, че реалният разход зависи от много фактори като трафик, стил на шофиране, товар и метеорологични условия. Затова винаги ще има колебания спрямо официално обявените от производителя стойности. Но изчисленият по тази методика среден разход ви дава реалистична представа за ефективността на автомобила ви и ви позволява да оптимизирате разходите си. А може и да ви насочи към по-икономичен модел при следващата покупка.